Home » About

About

Acest cuprins apare și în meniul din partea dreapta a blogului. Apăsați acolo pe titluri și se va deschide carte la pagina care vă interesează.

CUPRINSUL CĂRȚII

Biserica lui Hristos 

1. Însemnătatea Bisericii locale.

2. Să ne definim termenii și…..poziția.

3. Biserica Universală și Biserica locală.

4. Biserica locală în vremea apostolică.

5. Unde este astăzi Biserica adevărată?

6. Lecții ale trecutului.

 Învățătura apostolilor 

1. Importanța și rolul apostolilor.

2. Sistemul de învățătură al apostolilor.

3. Biserica locală și asemănările ei.

4. Biserica locală și revelația divină..

5. Biserica locală și Împărăția lui Dumnezeu..

6. Biserica locală și tainele împărăției..

 Sfințirea credincioșilor

1. Biserica locală și desăvârșirea sfinților.

2. Metode și instrumente pentru desăvârșirea sfinților.

3. Încercarea credinței – metoda de creștere spirituală..

1. Biserica locală și desăvârșirea sfinților.

Exersarea darurilor

1. Despre darurile Duhului .

2. De ce trebuie să ne identificăm darurile duhovnicești?

3. Cum să ne identificăm darurile duhovnicești.

4. Greșeli care trebuiesc evitate în problema darurilor

Roada Duhului

1. Despre roada Duhului Sfânt .

2. Care este scopul rodirii Duhului Sfânt .

3. Care este partea noastră în toate acestea?

4. Despre paradoxul creșterii spirituale .

Instruirea liderilor

1. Ordinea (cronologia) lucrării lui Hristos în Biserică.

2. O critică constructivă și necesară.

3. Principiul pluralității .

4. Principiul unanimității .

5. Purtătorul de cuvânt .

6. Importanța formării cârmuitorilor spirituali ai Bisericii .

7. Procesul de identificare și formare a presbiterilor

8. Caracterul și caracteristicile spirituale ale presbiterilor

9. Ordinarea presbiterilor .

10. Disciplinarea unor presbiteri .

Caseria bisericii locale

1. Două principii fundamentale .

2. Sentimentul dublei proprietăți .

3. Sentimentul responsabilității familiale .

4. Scopurile strângerii de ajutoare .

5. Timpul strângerii de ajutoare .

6. Cine trebuie să dea?

7. Cât trebuie să dăm?

8. De ce trebuie să dăm?

Anexe

1. Principii versus porunci.

2. Tipuri de Biserici locale.

3. Moarte și viață în terminologia Scripturii.

4. Mântuirea credincioșilor.

5. Lipsa de vitalitate spirituală și cauzele ei.

6. Interacțiunea mădularelor în Trupul lui Hristos.

7. Profeții Bibliei – Crainici ai Curții Cerești.

8. Diaconii Bisericii creștine.

9. Vârste spirituale în Biserică.

10. Arcul de trimf al credinței creștine.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: